Kisakesän 2020 ohjeet

Kisakesän 2020 ohjeet

 

Veven kesän tapahtumissa noudatetaan valtakunnallista virallista ohjeistusta 50-500 hengen tapahtumista.

Näihin kuuluvat:

• Urheilukentän sisäpuolella (juoksurata ja sisäkenttä) ei yhtä aikaa ole yli 50 henkilön ryhmiä. Tämä varmistetaan
kilpailun aikataulutuksella.

• Tapahtuma-alueella ei saa olla yli 500 henkilöä (katsomo, kentän reunat ja sisäkenttä yhteensä).

• Katsojien, vanhepien ja muiden perheenjäsenten kuin kilpailijoiden on sallittua oleskella urheilukentän alueella vain
katsomossa.

• Kaikilla alueilla pyritään siihen, että välimatka toisiin henkilöihin on vähintään 1-2m, eli jakaudutaan tasaisesti. Katsomossa olevia perhekuntia tämä välimatkarajoitus ei koske. Jos tulee esimerkiksi jonotustilanteita, niin välimatkoista pitää huolehtia silloinkin.
• Kilpailija, toimitsija, huoltaja tai muu henkilö, joka tulee tapahtumaalueelle ei saa olla millään tavalla infektio-oireinen.

• Kentälle saapuvilta urheilijoilta toivotaan oman käsidesin mukaanottoa. Hyvästä käsihygieniasta on jokainen
velvollinen huolehtimaan itse.

• Koronainfektion riskiryhmiin kuuluvien henkilöiden toivotaan jättävän tapahtuman väliin.

• Kenttäalueella noudatetaan kaikkia muitakin AVI:n, THL:n ja SUL:n antamia ohjeita tapahtuman/kilpailun
järjestämisestä ja hygieniasta, joihin toivotaan jokaisen tapahtumaan saapuvan ennakolta tutustuvan.
• Toimitsijoiden antamia ohjeita sijoittumisesta kentällä on noudatettava