Kisakesän 2020 ohjeet

Kisakesän 2021 ohjeet

 

– Katsojien, vanhepien ja muiden perheenjäsenten kuin kilpailijoiden on sallittua oleskella urheilukentän alueella vain
katsomossa. 

– Kaikilla alueilla pyritään siihen, että välimatka toisiin henkilöihin on vähintään 2m, eli jakaudutaan tasaisesti. Katsomossa olevia perhekuntia tämä välimatkarajoitus ei koske.  Jos tulee esimerkiksi jonotustilanteita, niin välimatkoista pitää huolehtia silloinkin.

– Kilpailija, toimitsija, huoltaja tai muu henkilö, joka tulee tapahtumaalueelle ei saa olla millään tavalla infektio-oireinen.

– Kentälle saapuvilta urheilijoilta toivotaan oman käsidesin mukaanottoa. Hyvästä käsihygieniasta on jokainen
velvollinen huolehtimaan itse. Pesethän kätesi jo kotona.

– Valmentajien ja toimitsijoiden on pidettävä kasvomaskia koko stadion alueella olonsa ajan. Myös yli 12-vuotiaiden urheilijoiden suositellaan käyttävän maskia muulloin kun verryttely tai kilpailusuorituksen aikana.

– Koronainfektion riskiryhmiin kuuluvien henkilöiden toivotaan jättävän tapahtuman väliin.

– Kenttäalueella noudatetaan kaikkia muitakin AVI:n, THL:n ja SUL:n antamia ohjeita tapahtuman/kilpailun
järjestämisestä ja hygieniasta, joihin toivotaan jokaisen tapahtumaan saapuvan ennakolta tutustuvan.

– Toimitsijoiden antamia ohjeita sijoittumisesta kentällä on noudatettava