‍Veikkolan Veikot ry:n sääntömääräinen kevätkokous järjestetään keskiviikkona 19.4.2023 klo 18.30 Veikkolan koulun luokkatilassa 219 (Rotko).

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Kokouksen avaus
2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3) Todetaan läsnä olevat jäsenet, valtuutetut äänioikeuden käyttäjät ja äänimäärät
4) Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus
5) Hyväksytään kokouksen työjärjestys
6) Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunnot
7) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
8) Käsitellään muut asiat
9) Kokouksen päättäminen

Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Tervetuloa mukaan päättämään seuran asioista!