VEIKKOLAN VEIKOT RY:N Keväkokous pidetään Veikkolan koulun Auditoriossa tiistaina 2.6.2020 kello 18.30.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Seuran kevätkokouksessa käsitellään sääntöjen mukaan seuraavat asiat:

  • Kokouksen avaus
  • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
  • Todetaan läsnä olevat jäsenet, valtuutetut äänioikeuden käyttäjät ja äänimäärät
  • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  • Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  • Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
  • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
  • Kokouksen päättäminen.

Seuran kokouksissa on jokaisella jäsenmaksunsa maksaneella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Seuran kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilövaaleissa valitaan eniten ääniä saaneet. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, henkilövaalissa arpa.