‍VEIKKOLAN VEIKOT RY:N

Keväkokous pidetään Veikkolan koulun Auditoriossa torstaina 2.4.2019 kello 18.00. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Seuran kevätkokouksessa käsitellään sääntöjen mukaan seuraavat asiat:

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
  3. Todetaan läsnä olevat jäsenet, valtuutetut äänioikeuden käyttäjät ja äänimäärät
  4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  6. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
  7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
  9. Kokouksen päättäminen.

Seuran kokouksissa on jokaisella jäsenmaksunsa maksaneella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Seuran kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilövaaleissa valitaan eniten ääniä saaneet. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, henkilövaalissa arpa.