Veikkolan Veikot ry:n syyskokous järjestetään keskiviikkona 4.11.2020 klo 18.00 Veikkolan koulun auditoriossa (2.krs.). Koronasuosituksiin liittyen kokoukseen tulee ilmoittautua ennakkoon viimeistään ti 3.11. klo 16.00 mennessä oheisen linkin kautta: Ilmoittautumislomake.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1 Kokouksen avaus

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

3 Todetaan läsnä olevat jäsenet, valtuutetut äänioikeuden käyttäjät ja äänimäärät.

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5 Hyväksytään kokouksen työjärjestys

6 Hyväksytään talouden tulo- ja menoarvio, toimintasuunnitelma vuodelle 2020, jäsenmaksun vahvistaminen.

7 Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä.

8 Valitaan seuraavaksi 2 toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja.

9 Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta haliitukseen uudet jäsenet erovuoroisten tilalle.

10 Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.

11 Päätetään missä lehdessä tai millä tavalla kutsut yhdistyksen varsinaisiin ja ylimääräisiin kokoukseen julkaistaan.

12 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

13 Kokouksen päättäminen

Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.