Tempputuokio

Tempputuokio 6-9 vuotiaat

Tempputuokiossa temppuillaan monipuolisesti telineillä ja välineillä. Iloisessa ja kannustavassa ohjauksessa opetellaan voimistelun ja telinevoimistelun alkeita sekä kehonhallintataitoja. Samalla harjoitellaan myös huomioimaan ja arvostamaan muita ihmisiä sekä ymmärtämään yhteisten pelisääntöjen merkitys. Tavoitteena on, että jokainen saisi myönteisiä kokemuksia omasta kehostaan sen toiminnasta ja toimimisesta yhdessä muiden kanssa. Myönteisillä liikuntakokemuksilla pyritään tukemaan tasapainoisen minäkuvan kehittymistä ja liikunnallisen elämäntavan omaksumista.

Tempputuokio 1. 6 – 7 vuotiaat ti klo 18.00-18.45

Tempputuokio 2. 8 – 9 vuotiaat ti klo 18.45-19.45

Ohjaaja:  Kelly Ahtola

Hinta: 38 € / kausi + 15€ jäsenmaksu, vapaaehtoinen lisenssi

Ilmoittautumislinkki alla

Erityistä: Mukavat liikuntavaatteet ja juomapullo.

Aikataulu: viikko-ohjelma

Yhteystiedot: linkki yhteystiedot

Ryhmä toteutuu, mikäli ilmoittautuneita on vähintään 10.