Tempputuokio

Tempputuokio 6-9 vuotiaat

Tempputuokiossa temppuillaan monipuolisesti telineillä ja välineillä. Iloisessa ja kannustavassa ohjauksessa opetellaan voimistelun ja telinevoimistelun alkeita sekä kehonhallintataitoja. Samalla harjoitellaan myös huomioimaan ja arvostamaan muita ihmisiä sekä ymmärtämään yhteisten pelisääntöjen merkitys. Tavoitteena on, että jokainen saisi myönteisiä kokemuksia omasta kehostaan sen toiminnasta ja toimimisesta yhdessä muiden kanssa. Myönteisillä liikuntakokemuksilla pyritään tukemaan tasapainoisen minäkuvan kehittymistä ja liikunnallisen elämäntavan omaksumista.

Tempputuokio 1. 6 – 7 vuotiaat ti klo 17.30-18.30

Tempputuokio 2. 8 – 9 vuotiaat ti klo 18.30-19.30

Ohjaaja:  Kelly Ahtola

Hinta: 35 € / kausi + 15€ jäsenmaksu, vapaaehtoinen lisenssi

Ilmoittautumislinkki alla

Erityistä: Mukavat liikuntavaatteet ja juomapullo.

Aikataulu: viikko-ohjelma

Yhteystiedot: linkki yhteystiedot

HUOM! Johtuen poikkeusolosuhteista, jotka tämän hetken arvion mukaan jatkuvat myös keväällä 2022, tuntisisältöihin, tuntien pitopaikkaan, määrään ja ajankohtaan saatetaan joutua tekemään muutoksia kesken kauden. Tavoite on kuitenkin toteuttaa tunnit suunnitellusti ja pitää muutokset mahdollisimman pieninä.

Ryhmä toteutuu, mikäli ilmoittautuneita on vähintään 8. Mikäli ryhmäkokoja joudutaan pienentämään koronatilanteen vuoksi, ryhmä muodostetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.