Vakuutukset

Lisenssit ja vakuutukset

1. Osallistujat                            

Jokaisella alle 20 – vuotiaalla, yleisurheilujaoksen järjestämään liikuntaan osallistuvalla, tulee olla Suomen Urheiluliiton lisenssi, joka sisältää vakuutuksen.*

Muilla ja 20 – vuotiasta vanhemmilla seuran liikuntaan osallistuvilla on hyvä olla oma, liikunnassa ja urheilussa tapahtuvat tapaturmat korvaava, vakuutus. Ensimmäisellä kokeilukerralla osallistujaa ei ole vakuutettu seuran toimesta.

Seuran järjestämiin avoimiin kilpailuihin, tapahtumiin tai muuhun seuran järjestämään toimintaan osallistuvia, ei ole vakuutettu seuran toimesta. Myöskään mitään irtaimistoa, vaatetusta tai välineistöä ei ole vakuutettu seuran toimesta.

Uuden lisenssikäytännön mukaisesti jokainen hankkii lisenssinsä itse.

Alle 14-vuotiaiden lisenssi sisältää vakuutuksen ja yli 14-vuotiaat sekä vanhemmat voivat SUL:n kautta ostaa lisenssin erikseen. Lisenssi sisältää vakuutuksen ja oikeuttaa osallistumaan kilpailuihin. Lisenssi on voimassa vasta kun se on maksettu.

Osta lisenssi

Suomen Urheiluliiton liittovaltuuston päätöksellä lisenssi on pakollinen kilpailulupa kaikissa virallisissa yleisurheilukilpailuissa.

Yleisurheilulisenssien ja Sporttiturvan hinnat ovat;

Yleisurheilulisenssien hinnat kaudelle 1.10.2020-30.9.2021
– 2014 ja myöhemmin syntyneet 10 euroa (7-vuotiaat ja alle; sisältää Sporttiturva-vakuutuksen)*
– 2008–2013 aikana syntyneet 20 euroa (8–13-vuotiaat; sisältää Sporttiturva-vakuutuksen)*
– 2007 tai aiemmin syntyneet 30 euroa (+mahdollinen vakuutus, hinnat alla) 14-vuotiaat ->*

Sporttiturvan (vakuutukset) hinnat kaudelle 1.10.2020-30.9.2021
Huom! 14–vuotiaat ja yli; ei sisällä vakuutusta; vakuutuksen voi ostaa erikseen.
– Sporttiturva 2007–2004-syntyneet 20 euroa (14–17-vuotiaat) C-vakuutus
– Sporttiturva 2003–2001-syntyneet 29 euroa (18–19-vuotiaat) B-vakuutus
– Sporttiturva 2000 ja aiemmin synt. 120 euroa (20-vuotiaat ja vanhemmat) A-vakuutus.

HUOM! Ellet ota lisenssiä, niin varmista, että sinulla on kattava vakuutus.
* Kilpailupa SUL:n alaisissa kilpailuissa.

2. Vakuutus, toimitsijat:

VeVe:n vapaaehtoistyön tapaturmavakuutus korvaa liiton, piirien ja seurojen toimeksiannosta vapaaehtoistyötä tekeville sattuvia tapaturmia. Vakuutuksen piirissä olevaa toimintaa on kilpailujen ja tapahtumien järjestäminen, valmennus, koulutus, erotuomaritoiminta, varainhankinta, luottamustyö, toimistotyö yms. Vakuutukseen sisältyvät myös matkat.
Vakuutus ei korvaa urheilussa tai siihen liittyvässä harjoittelussa sattuvia vahinkoja eikä lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta korvattavia tapaturmia. 
Toiminnanvastuuvakuutus korvaa:

  • Vakuutetun kolmannelle osapuolelle aiheuttaman henkilö- ja esinevahingon, josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.
  • Vakuutus kattaa myös kokoontumislain 16 §:n mukaisen järjestäjän vastuun silloin, kun vakuutettu on pääsymaksullisen tai pääsymaksuttoman tilaisuuden, harjoituksen tai leirin järjestäjä.
  • Vakuutuksen perusteella vakuutusyhtiö selvittää vakuutetun puolesta korvausvelvollisuuden ja vahingon määrän, neuvottelee korvauksen vaatijan kanssa, hoitaa mahdollisen oikeudenkäynnin ja siitä tulevat kustannukset sekä korvaa sen vahingonkorvauksen, jonka vakuutettu on velvollinen maksamaan.

Ohjaajat on tapaturmavakuutettu.