Vakuutukset

Lisenssit ja vakuutukset

1. Osallistujat

Jokaisella alle 20 – vuotiaalla, yleisurheilujaoksen järjestämään liikuntaan osallistuvalla, tulee olla Suomen Urheiluliiton lisenssi, joka sisältää vakuutuksen.*

Muilla ja 20 – vuotiasta vanhemmilla seuran liikuntaan osallistuvilla on hyvä olla oma, liikunnassa ja urheilussa tapahtuvat tapaturmat korvaava, vakuutus. Ensimmäisellä kokeilukerralla osallistujaa ei ole vakuutettu seuran toimesta.

Seuran järjestämiin avoimiin kilpailuihin, tapahtumiin tai muuhun seuran järjestämään toimintaan osallistuvia, ei ole vakuutettu seuran toimesta. Myöskään mitään irtaimistoa, vaatetusta tai välineistöä ei ole vakuutettu seuran toimesta.

Uuden lisenssikäytännön mukaisesti jokainen hankkii lisenssinsä itse.

Alle 14-vuotiaiden lisenssi sisältää vakuutuksen ja yli 14-vuotiaat sekä vanhemmat voivat SUL:n kautta ostaa lisenssin erikseen. Lisenssi sisältää vakuutuksen ja oikeuttaa osallistumaan kilpailuihin. Lisenssi on voimassa vasta kun se on maksettu.

 

Yleisurheilulisenssit

Suomen Urheiluliiton liittovaltuuston päätöksellä lisenssi on pakollinen kilpailulupa kaikissa virallisissa yleisurheilukilpailuissa.  Yleisurheilulisenssien ja Sporttiturvan hinnat kaudelle 2023 ovat 1.10.2022.

Ohjeet lisenssin hankkimiseen

Yleisurheilulisenssien hinnat

2009 tai aiemmin syntyneet 35 euroa (HUOM! ei sisällä Sporttiturvaa)
2010–2015 aikana syntyneet 25 euroa (sis. Sporttiturvan)
2016 ja myöhemmin syntyneet 10 euroa (sis. Sporttiturvan)
2015 ja myöhemmin syntyneet ryhmälisenssi 5 euroa/henk. (sis. Sporttiturvan, HUOM! ei sisällä kilpailulupaa, Ryhmälisenssejä voivat hankkia vain seurat)

 

Sporttiturvan hinnat 2006 ja aiemmin syntyneille

Sporttiturva 2006–2009 syntyneet  45 euroa (C-vakuutus)
Sporttiturva 2004–2005 syntyneet  65 euroa (B-vakuutus)
Sporttiturva 1983–2003 224 euroa (A-vakuutus)

Voimassaoloaika
Lisenssit ovat voimassa 1.10.2022–30.09.2023

SPORTTITURVA astuu voimaan 1.10.2022, kun maksat sen lokakuun 2022 aikana. Jos maksat sen myöhemmin, se astuu voimaan maksupäivänä klo 23.59 tai maksuhetkellä. Säilytä maksutosite, josta käy ilmi maksuaika. Sporttiturvan voimassaolo päättyy 30.9.2023.

 HUOM! Ellet ota lisenssiä, niin varmista, että sinulla on kattava vakuutus.
* Kilpailupa SUL:n alaisissa kilpailuissa.

 

2. Vakuutus, toimitsijat:

VeVe:n vapaaehtoistyön tapaturmavakuutus korvaa liiton, piirien ja seurojen toimeksiannosta vapaaehtoistyötä tekeville sattuvia tapaturmia. Vakuutuksen piirissä olevaa toimintaa on kilpailujen ja tapahtumien järjestäminen, valmennus, koulutus, erotuomaritoiminta, varainhankinta, luottamustyö, toimistotyö yms. Vakuutukseen sisältyvät myös matkat.
Vakuutus ei korvaa urheilussa tai siihen liittyvässä harjoittelussa sattuvia vahinkoja eikä lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta korvattavia tapaturmia. 
Toiminnanvastuuvakuutus korvaa:

  • Vakuutetun kolmannelle osapuolelle aiheuttaman henkilö- ja esinevahingon, josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.
  • Vakuutus kattaa myös kokoontumislain 16 §:n mukaisen järjestäjän vastuun silloin, kun vakuutettu on pääsymaksullisen tai pääsymaksuttoman tilaisuuden, harjoituksen tai leirin järjestäjä.
  • Vakuutuksen perusteella vakuutusyhtiö selvittää vakuutetun puolesta korvausvelvollisuuden ja vahingon määrän, neuvottelee korvauksen vaatijan kanssa, hoitaa mahdollisen oikeudenkäynnin ja siitä tulevat kustannukset sekä korvaa sen vahingonkorvauksen, jonka vakuutettu on velvollinen maksamaan.

Ohjaajat on tapaturmavakuutettu.